Llibre de text. Quadern de Matemàtiques

  • publicat el 27 abril 2012

Aquesta mascota acompanya l’alumne, a mode de personatge-guia al llarg de tot el Quadern de Matemàtiques que, queda inclòs dins el Projecte Brisa que edita Teide, en què he pogut col·laborar recentment.